نمونه‌ای از یک گزارش عکس

گزارش عکس:‌ جایی که بچه‌‌های آواره سوری می‌خوابند

نشنال جئوگرافیک به تازگی گزارش عکسی منتشر کرده است از بچه‌های آواره سوری. آنچه این گزارش را متمایز می‌کند زاویه دید عکاس است که قصه کمتر روایت شده‌ای را برای به تصویر کشیدن انتخاب...