پروفایل

پروفایل یا وقتی که موضوع گزارش یک فرد است

پروفایل یا گزارش‌نویسی درباره چهره‌ها به شیوه‌ای از گزارش‌نویسی اطلاق می‌شود که موضوع گزارش یک فرد است. چهره‌های خبرساز اغلب آن‌قدر سروصدا راه‌می‌اندازند که آدم دوست دارد درباره‌شان بیشتر بداند. در نوشتن پروفایل بهتر...

نمونه‌ای از یک پروفایل

نگاهی به زندگی سیاسی زین‌العابدین بن‌علی

زین‌العابدین بن‌علی ۲۳ سال بر تونس حکم راند و سرانجام در پی بالا گرفتن ناآرامی‌ها به عربستان سعودی گریخت. گفته می‌شد آقای بن‌علی در ایجاد ثبات و توسعه اقتصاد تونس موفق بوده اما آزادی‌های...