کارگاه

روزنامه‌نگار بدون خبر نوشتن و خبر پیدا کردن روزنامه‌نگار نمی‌شود. برای همین، سوپرژورنالیست هم می‌کوشد فقط پیشنهاد و پند و اندرز ندهد. فعلا دو کارگاه داریم. یکی کارگاهی درباره ویرایش که به شما کمک می‌کند تا با زبانی شیوا و ساده پیام‌تان را مخابره کنید. کارگاه دیگر هم ارتباطی است که با شما برقرار کرده‌ایم تا برای سوپرژورنالیست مطلب بفرستید، از خبر و گزارش گرفته تا عکس و محتوای مالتی‌مدیا. من این مطالب را مرور می‌کنم و به شما پیشنهاد می‌دهم که چه‌طور می‌توانید آنها را بهتر کنید. اگر خواستید می‌توانید مطالب‌تان را همین‌جا منتشر بکنید تا دیگران هم درباره آنها نظر دهند.

برای کارگاه سوپرژورنالیست مطلب بفرستید

مطالب‌تان را از خبر گرفته تا گزارش و مقاله و عکس و محتوای مالتی‌مدیا برای سوپرژورنالیست بفرستید. می‌توانیم باهم آنها را مرور کنیم تا شاید بهترشان کنیم. همچنین، اگر بخواهید می‌توانید آنها را در...

در یک کارگاه آنلاین ویرایش شرکت کنید

مخاطبان از ما انتظار دارند شسته‌رفته بنویسیم و یک‌راست برویم سر اصل مطلب. در این کارگاه بیش از ۲۰۰ مثال در بیش از ۲۰ بخش گنجانده شده که به شما نشان می‌‌دهد چه‌طور می‌توانید...