تعریف داستان

در اين بخش قصد داريم بگوييم خبر بدون ارتباط با اتفاقات پيرامون خود، اغلب ‏معنا ندارد. به همين دليل، درست ‏‏درك نمي‌شود و زود از خاطر پاك ‏مي‌شود، ‏همان‌گونه كه راش‌هاي تدوين‌ نشده يك فيلم، داستان ‏فيلم را بيان ‏‏نمي‌كنند، اجزای خبر هم تا درست کنار هم چیده نشوند و در هم بافته نشوند ماجرا را تعریف نمی‌کنند.

هرم وارونه همچنان محترم است

هرم وارونه همچنان محترم است. باید به هرم وارونه احترام گذشت. خیلی زیاد. از همان زمانی که خبرها در ‏چیزی به نام صفحه روزنامه ریخته شدند، و قضیه کمبود جا و قیچی کردن ته...

لید کانتکسچوآل شده است

در لیدهایی که این روزها نوشته می‌شوند، زمینه خبر در همان ابتدا ‏مشخص می شود. باید توضیح دهید که خبر در چه بستری رخ می‌دهد. مثلا مواجهه بین قوه قضائیه و دولت بالا گرفته و...

اهمیت پاسخ به چرایی و خب که چی

اگر داروی جدیدی کشف شده بنویسید این دارو به چه درد می‌خورد و گرنه ممکن است خوانندگان بپرسند، «خب ‏که چی؟». بنویسید «چرا» این کشف اهمیت دارد.‏ سعی کنید چرایی و «خب که چی»...

نظریه نسبیت خبر

همانطور كه نت‌هاي موسيقي به تنهايي در ذهن معنايي ايجاد نمي‌كنند و تنها وقتي كنار يكديگر نواخته ‏مي‌شوند، ما ‏را با خود به سرزمين‌ حزن و اندوه يا شادي مي‌برند، واحدهاي اطلاعاتي نیز، که...

ماجرا را روایت کنید

خبرهايي كه اين روزها نوشته مي‌شوند، باید جريان يك رويداد را از ابتدا تا انتها تعريف كنند. اصطلاحا مي‌گويند ‏‏بايد ‏self-contained‏ باشند؛ يعني اگر خواننده سه روز پس از سقوط يك هواپيما از تعطیلات...