تحلیل گزارش‌های دنباله‌دارِ ناآرامی‌های ازبکستان

سرکوبی که بعدا «کشتار اندیجان» نام گرفت، زمانی رخ داد که نیروهای وزارت کشور و امنیت ملی ازبکستان در روز ۱۳ مه، ۲۰۰۵ به گروهی از معترضان در اندیجان در جمهوری ازبکستان شلیک کردند....