تلویزیون

روزنامه‌نگاری در تلویزیون با صدا و تصویر سر و کار دارد و کلمه‌ها و جمله‌ها تکمیل‌کننده صدا و تصویر هستند. این مهم‌ترین درسی است که من بعد از سال‌ها کار در یک شبکه تلویزیونی یاد گرفته‌ام. در هر خبری که می‌نویسید، در هر گزارشی‌ که تهیه می‌کنید، هر سرخطی که برای خبرتان انتخاب می‌کنید و هر مصاحبه‌ای که پخش می‌کنید باید اول به تصویر فکر کنید و بعد کلمه‌ها و جمله‌ها را روی تصاویر بنشانید. در این بخش با مثال‌ها و پیشنهادهایی روبرو می‌شوید درباره روزنامه‌نگاری در تلویزیون.

مثال

ده مثال خبرنویسی برای تلویزیون

خبر در تلویزیون اغلب سه‌خطی است، ۸۰ کلمه بیشتر نیست و خواندن‌اش بیشتر از ۲۵ تا ۳۰ ثانیه طول نمی‌کشد. در خط اول لب کلام خبر را بنویسید. جمله‌ای که در یک کلام بگوید...

خبر در تلویزیون

خبر در تلویزیون کم و بیش مثل خبر رادیویی است. اید در سه خط کل داستان را تعریف کنید: خط اول همان لب کلام خبر است: حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، با ایجاد دادگاهی...

تیکر

تیکرها جمله‌های خبری کوتاهی هستند که پایین صفحه تلویزیون از جلوی چشم‌مان رد می‌شوند. اغلب پنج شش خبر یک جمله‌ای بیشتر نیستند. برای همین، در یکی دو دقیقه می‌شود فهمید مهم‌ترین خبرهای روز کدام...