خبرهایی که از رادیو پخش می‌شوند

خبرهای رادیویی اغلب سه خطی است: خط اول همان لب کلام خبر است: حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، با ایجاد دادگاهی برای رسیدگی به شکایت نامزدهای معترض به نتایج انتخابات پارلمانی موافقت کرده است....