خبرهایی که صفحه روزنامه‌ها را پر می‌کند

بر خلاف خبرگزاری‌ها که بنا بر ماهیت کاری‌شان ممکن است اخبار را تکه تکه منتقل کنند تا هر چه زودتر به دست مخاطبان برسد، روزنامه‌ها وقت کافی دارند تا آخرین تحولات روز را یک...