پوشش انتخابات

هر چه درباره پوشش انتخابات بگوئیم کم گفته‌ایم. یک دلیل‌اش این است که جامعه خودمان در ایران هم انتخابات سراسری دارد و رایی که مردم به صندوق می‌اندازند روی سرنوشت‌شان تاثیرگذار است. پوشش انتخابات چند و چون خودش را دارد. به علت اهمیت انتخابات همه اهرم‌های خوب و بد در جامعه در کارند تا روی سرنوشت انتخابات تاثیر بگذارند. در این بین، خبرنگارها باید تبلیغات را از واقعیت‌ها جدا کنند و وعده‌های منطقی را از حرف‌های صدمن‌یک‌غاز. همه اینها تا قبل از انتخابات مهم است. روز انتخابات خبرنگارها باید ته‌وتوی شیوه برگزاری را دربیاورند و گزارش کنند که انتخابات تا چه اندازه سالم برگزار شده است. بعد از انتخابات هم باز خبرنگارها باید ببینند نامزدهایی که حالا قدرت را در دست گرفته‌اند تا چه اندازه به وعده‌هایشان عمل کرده‌اند. در این بخش مطالب خوبی درباره پوشش انتخابات پیدا می‌کنید. توصیه می‌کنم که آنها را حتما بخوانید.

نمونه‌ای از روزنامه‌نگاری دیجیتال

سوال‌های متداول درباره انتخابات سراسری بریتانیا

رویترز: ممکن است در انتخابات ششم ماه مه یک حزب به تنهایی برنده نشود. امسال سه حزب اصلی با یکدیگر رقابت می‌کنند. نکته‌ای گیج کننده این است که حزب کارگر حتی اگر به لحاظ...

راهنمای پوشش انتخابات رویترز

معرفی: راهنمای پوشش انتخاباتی که می‌خوانید به کمک خبرگزاری رویترز و سازمان‌های بین‌المللی ناظر بر انتخابات تهیه شده است. این راهنما می‌کوشد به مراحل مختلف برگزاری انتخابات نگاهی بیندازد، همچنین به نقاطی که احتمال...

نمونه‌ای از روزنامه‌نگاری دیجیتال

یک خبر انتخاباتی: ناگهان، دمکراسی در زامبیا می‌شکفد

لوساکا، زامبیا، ۲۶ دسامبر – زامبیا که به نظر می‌رسید تا آغاز سال داشت سکندری خوران دوباره به آغوش ‏حکومت استبدادی باز می‌گشت، حالا چنان‌که انتخابات سراسری نشان می‌دهد، که پنج‌شنبه برگزار می‌شود، سوار...

روایت انتخابات در سه پرده

مقدمه انتخابات مثل فیلم سینمایی است،هم سناریو دارد، هم صحنه و … شخصیت‌هایش هم مردم هستند که رای می دهند و هم نامزدها.‏ برای پوشش یک خبر به چهار عنصر احتیاج دارید که رویترز...