ترجمه یک مقاله

چرا واقعیت نظر ما را تغییر نمی‌دهد و چه‌طور می‌شود با اخبار ساختگی مقابله کرد؟

در مقاله‌ای که ترجمه کامل آن را در زیر می‌خوانید، الیزابت کولبرت، یکی از نویسندگان مجله نیویورکر، تلاش کرده است تا توضیح دهد چه شد دونالد ترامپ با آن که کلی از حرف‌هایش پایه...